Hvad?

HVAD ?

Balanced er specialiseret i at skabe retreats, hvor naturen, kroppen og sjælen er vores primære guide.

 

Naturens kraft og visdom giver os udefra en helbredende livsenergi og nærer vores indre liv. Samtidig lader vi kroppen indefra bevæges med dans, yoga, meditation og sang, som kan være med til at heale krop og sind, give os nyt perspektiv og mere plads til sjælens stemme og sanse naturens sang til os.

 

Det balanced leverer er; nærværende viden og kommunikation i form af retreats, workshops og rådgivning, samt undervisning i dans, yoga og meditation.

Balanced tilfører viden og erfaringer udfra et perspektiv, hvor intuition er en lige så vigtig rettesnor som rationalisme og videnskabelig metode. Samt en nysgerrighed og bevidsthed om, hvordan konventioner og relationer i samfundet påvirker os – ligeså vel som vores egne tanker skaber en bestemt virkelighed.

Balanced arbejder sammen med dig og din organisation om behovet for at skabe viden og nye perspektiver om de aktuelle udfordringer vi møder i 2020 i forbindelse med stressreduktion og balance i accelerationssamfundet. Jeg forventer altid at vores samarbejde er uformelt, professionelt og givende for os alle.

Du bliver ikke mere effektiv eller lykkelig i mødet med Balanced, men du får stof til eftertanke om at skabe balance og at stå bedre fast. Lytte til kropsbevidstheden, intuitionen og sjælens stemme.

Det er ikke sikkert der findes en perfekt balance, men vi kan måske komme tættere på. Der er håbet.