HVORFOR BALANCED…?

Balance som metafor har en stor kraft, fordi den trækker på nogle biologiske grunderfaringer. Vi kan f.x mærke, når vi står godt og solidt på fødderne – at vi har jordforbindelse. Eller det modsatte – når vi mister fodfæstet. Det er ikke sikkert der findes en perfekt balance. Men det kan være vi kan komme tættere på. Det er håbet.

Balanced er inspireret af vores tidsånd på godt og ondt og hvordan det påvirker os at leve efter bestemte konventioner. Måske du følger med på bedste vis…og mærker hvad der skaber begejstring, belastning og balance?

Hvis vi kaster et blik på den generelle samfundsudvikling, ser vi, at flere og flere systemer kan karakteriseres som værende “ude af balance”. Siden Industrisamfundet har mennesket skabt imponerende udvikling, men i vores fokus på mere vækst, skaber vi visse udviklingsfælder, som vi muligvis er eller har været blinde overfor. Økonomiske systemer og jordens biodiversitet er eksempler på systemer i den vestlige verden, der lige nu er i ubalance og “ude af hak”. Det er som om vi i øjeblikket står et sted, hvor der er metaforisk kraft i forestillingen om balance. Balance-billedet taler derfor til vores tilstand i øjeblikket, for det gynger til tider under fødderne på os. Vi lider i højre grad af livsstilssygdommme og overbelastning som stress, hvilket er et af tegnene på at mange mennekser har mistet fodfæstet. Kroppen og hjernen kalder ofte på ro, mens en forbrugerorienteret egocentreret adfærd kalder på mere performance, mere vækst. Nogen gange i så stor modsætning, at kroppen vælger at kollapse –  “ude af synk” med kroppens balance og sprog-

Tesen er hos Balanced, at sund menneskelig udvikling kræver en konstant balance af vores behov og påvirkning af både naturen og kultur. Et “eco-self”, som er i balance med den moderne kultur, men med mere ansvarlighed for vores jord. Kan vi i højere grad udvikle et modent “ecocentreret” perspektiv (frem for egocentreret), hvor vi er opmærksomme på vores relation til jorden og vores ansvar for vores symbiotiske afhængighedforhold til planeten, planter, dyr, vandet – naturens sunde liv, som er skaber menneskets sunde liv. En mere bæredygtig og ansvarlig relation til os selv, vores medmennesker – alle relationer på jorden.

C.E Jung beskriver allerede i 1931 en ubalance i vores måde at leve på – og en ubalance i vores fokus på meget intellekt/det bevidste sind versus vores underbevidsthed og sjælen:

We are awakening a little to the feeling that something in the world is wrong, that our modern prejudice of overestimating the importance of the intellect and the concious mind might be false. We want simplicity. We are suffering, in our cities, from a need of simple things. ….We have our ancestral spirit which keeps people in touch with the unconscious.”  “Fra Earth has a Soul”

Hvordan ser moderne menneskelige udvikling ud, hvis vi vokser med naturen, kroppen og sjælen som vores primære guide?

Tesen er, at hvis vi skal heale vores splittelse med planeten, er det først og fremmest essentielt at vi skabe forbindelse og helbredelse gennem vores egen krop. Det er sværere at rette fokus på vores forbindelse til naturen, hvis vi har mistet forbindelsen til vores egen krop. Det er gennem vores egen krop, kød, blod og knogler vi begynder at vågne til vores sanser… høre, mærke, dufte, røre, se, smage. Den enorme kapacitet der ligger gemt i vores krops sanseorgan – der også naturligt forbinder os med andre levende væsner – og moder jord.

Gennem ældgamle naturbaserede traditioner har bla. dans, meditation, svedhytter, musik, fællesskabets kraft og historien været “naturlig medicin” – og ritualer der giver adgang til kroppen og sjælens stemme – og det at komme hjem til os selv og “vores sande natur”.  “Oikos”/”eco” betyder på græsk “hjem”, “Psyke” betyder “sjæl”, logos er ordet for “historie”. Med en poetisk oversættelse beskriver Larry Robinson “the story of the home of the soul”. Der findes mange veje hjem i naturens helle og overgivelsen til vores egen indre natur, livskraft og sjælens stemme. Et retreat kan være en ud af mange veje til bedre balance, kalibrerer vores indre kompas, lytte til din krop oh intuition – i et hjertevarmt fællesskab. Alle er vekommen – bare kom som du er!

 

Bliv en del af

fællesskabet